SM w Sierpcu

Nasza strona została pomyślana jako "oczy i uszy" Stowarzyszenia skierowane na otaczający nas bliższy i dalszy Świat. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Stwardnienie Rozsiane - SM
Sclerosis multiplex, sclerosis diseminata (to najczęściej stosowane określenia tej choroby)- jest to przewlekła choroba, która zaczyna się najczęściej u młodych dorosłych ludzi i charakteryzuje się obecnością w układzie nerwowym licznych nieprawidłowych ognisk. W ogniskach tych dochodzi do uszkodzenia tkanki nerwowej, w tym osłonki włókien nerwowych, czyli mieliny i stąd ogniska te są nazywane demielinizacyjnymi. Oprócz zniszczenia mieliny w tych uszkodzonych obszarach obserwuje się zmiany zapalne oraz bliznowate (stwardnienie). Zmiany te powodują zakłócenia w przewodnictwie nerwowym objawiające się szeregiem dysfunkcji. więcej>>>

Stowarzyszenie chorych na stwardnienie rozsiane ich opiekunów i przyjaciół w Sierpcu
Jesteśmy organizacją społeczną zrzeszającą osoby ze stwardnieniem rozsianym ich krewnych i przyjaciół. Głównym celem, jakie sobie stawia, jest zrzeszanie się osób z SM w celu ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ponadto służy wyzwalaniu inicjatyw osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku ich rehabilitacji i leczenia, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem. Chodzi przede wszystkim o przeciwdziałanie wśród chorych uczuciu rezygnacji, bezradności i osamotnienia. więcej>>> 

Stowarzyszenie utrzymuje się głównie z niewielkich składek członkowskich oraz ofiarności darczyńców. Jesteśmy i będziemy wdzięczni za każde wsparcie finansowe, czy też rzeczowe (np. pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego).

Wpłaty pieniężne prosimy kierować na konto:

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 
ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
W SIERPCU
Bank PeKaO SA I Oddział w Sierpcu
konto nr 76 1240 3204 1111 0000 2911 3468
Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc. Dziękujemy sponsorom, darczyńcom :-)

UWAGA!!!
Stowarzyszenie nasze nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, nie ubiegamy się też obecnie o uzyskanie takiego statusu. Jeżeli macie Państwo zamiar przeznaczyć środki finansowe w formie darowizny dla naszego stowarzyszenia prosimy o dokonanie tego w czasie roku podatkowego na wyżej podane konto. Zachowując potwierdzenie wpłaty lub przelewu macie Państwo prawo do odliczenia darowizny.